En underhållspartner med bred repertoar

FEAB Partners erbjuder kundanpassade underhållslösningar för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, industrier och affärscentra. Sedan starten i Helsingborg 2008 har verksamheten expanderat kraftigt och vi arbetar nu över hela Skåne såväl som i Halland.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.


LÄS MER
Kvalitet och miljö