Kvalitetssäkring och miljöhänsyn

Nöjda kunder är en förutsättning för ett tjänsteföretag som vårt. Därför bedriver vi ett kontinuerligt kvalitetsarbete, som engagerar såväl medarbetare som partners. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarna och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar. Vårt miljöarbete är lika viktigt och ett aktivt miljöansvar är en självklarhet för oss. Vi har ett ambitiöst program som inbegriper allt från våra transporter till hur vi hanterar de kemikalier som används vid rengöring och sanering. Under 2013 kommer vi att påbörja arbetet med att implementera partners kvalitets- och miljösystem enligt ISO 9001 och 14001 i hela vår organisation.

KvalitetMiljo