Bra klottersanering är en konst i sig

Klotter är ett irriterande, kostsamt och ofta återkommande problem för många fastighetsägare. FEAB Partners har utvecklat en saneringstjänst som både är direktverkande och förebyggande. Vi tar bort klottret så fort det dyker upp, sedan återställer vi ytan så nära sitt ursprungliga skick som möjligt och förser slutligen fasaden med ett skyddande skikt. Vill du befria dina fastigheter från klotter?

PRODUKTBLAD
Klottersanering

FEAB Klottersanering