Kärltvätt

Miljöarbetet börjar i soprummet.

Inte nog med att skadedjur kan vara ett stort problem med dåligt rengjorda sopkärl, det kan också skapa en ond cirkel där hyresgästerna – på grund av tilltagande odör – spenderar minimalt med tid i soprummet och då heller inte är noggranna med källsortering och hålla rent efter sig. 

Men med vårt automatiserade mobila tvättsystem behöver inte en negativ spiral pågå. 

Vår insats i soprummet avlägsnar bakterietillväxt och smuts. Istället för att använda kemikalier används hetvatten med tryck. Rengöringen behöver inte synkas med soptömningen eftersom bilen har en särskild behållare som lagrar kärlets innehåll under tvättningen pågår. Allt spillvatten omhändertas sedan av kommunernas avloppsreningsverk. 

Miljöarbetet börjar i soprummet.

Inte nog med att skadedjur kan vara ett stort problem med dåligt rengjorda sopkärl, det kan också skapa en ond cirkel där hyresgästerna – på grund av tilltagande odör – spenderar minimalt med tid i soprummet och då heller inte är noggranna med källsortering och hålla rent efter sig. 

Men med vårt automatiserade mobila tvättsystem behöver inte en negativ spiral pågå. 

Vår insats i soprummet avlägsnar bakterietillväxt och smuts. Istället för att använda kemikalier används hetvatten med tryck. Rengöringen behöver inte synkas med soptömningen eftersom bilen har en särskild behållare som lagrar kärlets innehåll under tvättningen pågår. Allt spillvatten omhändertas sedan av kommunernas avloppsreningsverk. 

Rent från golv till tak

Att anlita en extern specialist i förebyggande syfte är lönsamt för fastighetsägare och avlastar för fastighetsskötare både ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.
Tecknar du ett avtal med oss servar vi ditt fastighetsbestånd och säkerställer att soprum och kärl alltid är rena – inklusive jour vid behov. Allt till en fast kostnad. Kontakta oss angående ett ”Alltid Rent-avtal” för din sophantering