Vi är Feab Partners.

Vi jobbar för en renare värld.

En underhållspartner med bred repertoar.

FEAB Partners erbjuder kundanpassade underhållslösningar för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, industrier och affärscentra. Sedan starten i Helsingborg 2008 har verksamheten expanderat kraftigt och vi arbetar nu över hela Skåne såväl som i Halland.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.

Kvalitetssäkring och miljöhänsyn.

Nöjda kunder är en förutsättning för ett tjänsteföretag som vårt. Därför bedriver vi ett kontinuerligt kvalitetsarbete, som engagerar såväl medarbetare som partners.

Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarna och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar. Vårt miljöarbete är lika viktigt och ett aktivt miljöansvar är en självklarhet för oss.

Vi har ett ambitiöst program som inbegriper allt från våra transporter till hur vi hanterar de kemikalier som används vid rengöring och sanering.