Om oss

En underhållspartner med bred repertoar.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.

Kvalitetssäkring och miljöhänsyn.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.

En underhållspartner med bred repertoar.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.

Kvalitetssäkring och miljöhänsyn.

Precis som vårt namn antyder, bygger vår affärsidé på ett nära samarbete mellan egen personal och professionella partners. Det är för övrigt den samlade erfarenheten och kompetensen hos våra medarbetare och vårt nätverk, som gör att vi kan tillgodose uppdragsgivarnas behov i varje enskilt fall. Bredden i tjänsteutbudet är en stor fördel.

Relationen med uppdragsgivarna är en annan framgångsfaktor. Vi för en nära dialog och påbörjar inga arbeten utan att kunden varit delaktig i beslut gällande bemanning, rutiner och kontinuerlig rapportering. För att säkerställa att kunden blir nöjd, bygger vår arbetsmodell på ett förutbestämt resultat. Våra kundansvariga har därtill regelbunden kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson och medverkar gärna vid gemensamma inspektioner och avstämningar.

Kontakta oss om du undrar något