Bra klottersanering är en konst i sig.

 Klotter är ett kostsamt och ofta återkommande problem för många fastighetsägare. Det finns olika filosofier inom  klottersanering, en del nöjer sig med att ”måla över” klottret. Vi anser oss inte vara färdiga med saneringen förrän den klottrade ytan är återställd till fullo. 

FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastighetsunderhåll. Vi har utvecklat en saneringstjänst som är både direktverkande och förebyggande. Inte nog med att vi ta bort klottret och återställer ytan till sitt ursprung, vi förser slutligen fasaden med ett skyddande skikt. Detta arbete görs alltid i samråd med fastighetsägaren och miljögodkända metoder. 

Läs vårt produktblad

Vill du att dina fastigheter ska befrias från klotter?

Börja med att kontakta oss, då inleder vi med en kostnadsfri besiktning. Därefter kommer vi överens om hur vi ska värna om fasaden på lång sikt.